Oznakowanie CE, Deklaracja Zgodności WE, Certyfikat CE, Znak CE

MASZYNY
Oznakowanie CE, Deklaracja Zgodności WE, Certyfikat CE, Znak CE


Dyrektywy Nowego Podejścia przedstawiają zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla różnych grup produktów. W przypadku maszyn obowiązującym dokumentem jest Dyrektywa nr 2006/42/WE (Dyrektywa w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn). Każda wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku maszyna musi spełniać postanowienia Dyrektywy, a więc musi zostać oznakowania znakiem CE. W celu poprawnego spełnienia wymagań, Komisja Europejska opracowała tzw. Systemy Oceny Zgodności. Wskazują one wymagania, jakie muszą zostać spełnione, aby poprawnie wprowadzać wyroby do obrotu. Zwieńczeniem procesu oceny zgodności jest oznakowanie produktu znakiem CE i  wystawienie deklaracji zgodności dla wyrobu. W nielicznych sytuacjach należy również uzyskać Certyfikat CE.

ZAKRES DYREKTYWY MASZYNOWEJ

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE klasyfikuje maszyny na dwie zasadnicze kategorie. Są to maszyny ukończone i maszyny nieukończone.

Maszyną ukończoną będzie urządzenie lub zestaw urządzeń, które:

  • posiada przynajmniej jeden element ruchomy,
  • napędzane jest mechanizmem napędowym (np. silnik elektryczny, spalinowy, pompa hydrauliczna, pneumatyczna itp.),
  • ma konkretne zastosowanie (pracuje jako gotowe urządzenie).

Maszyną nieukończoną jest zestaw elementów:

  • przeznaczony do wbudowania w inne maszyny,
  • niemogący samodzielnie być stosowany.

Tak więc każdego rodzaju element zasilany energią elektryczną, pneumatyczną, hydrauliczną, posiadający części ruchome zasilane tymi rodzajami energii, na pewno będzie zaliczał się do wymagań Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

 

SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI DLA DYREKTYWY MASZYNOWEJ

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE przewiduje trzy Systemy Oceny Zgodności dla maszyn pod kątem oznakowania ich znakiem CE:

KONTROLA WEWNĘTRZNA:

System Kontroli Wewnętrznej opiera się na spełnieniu wymagań zasadniczych przygotowanych dla danej maszyny i jest najczęściej stosowanym systemem przez producentów maszyn. Wymagania systemu nie są skomplikowane i kładą nacisk przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowania maszyny.

BADANIE TYPU WE:

System Badania Typu WE wymaga od producenta przeprowadzenia specjalistycznych badań na maszynie, za pośrednictwem uprawnionej do tego jednostki. Badania mają na celu poświadczyć, iż maszyna jest bezpieczna i w odpowiedni sposób została dostosowana do europejskich wymagań. Zgodna maszyna otrzymuje Certyfikat CE.

PEŁNE ZAPEWNIENIE JAKOŚCI:

System Pełnego Zapewnienia Jakości polega na uzyskaniu certyfikatu jakości przez organizację produkującą maszynę. Producent musi posiadać zatwierdzony system jakości w odniesieniu do projektu, wytwarzania, końcowej kontroli i badań produkowanych maszyn. Zatwierdzenie odbywa się poprzez certyfikację systemu przeprowadzaną przez upoważnione do tego celu jednostki. Przykładem spełnienia wymagań tej ścieżki postępowania jest uzyskanie lub posiadanie przez producenta certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001.

 WYMAGANIA ZASADNICZE, DEKLARACJA ZGODNOŚCI I TABLICZKA ZNAMIONOWA

W każdym Systemie Oceny Zgodności producent jest zobowiązany do spełnienia wymagań zasadniczych wytyczonych dla produkowanej maszyny. Są one niezbędnym elementem potrzebnym do znakowania swoich wyrobów znakiem CE. Poprawnie przeprowadzony proces oceny ryzyka dla maszyny jest podstawą do tworzenia i określania takich wymagań. Na podstawie wymagań zostają określone niezbędne środki dostosowawcze jakie należy wdrożyć w celu poprawy bezpieczeństwa maszyny. Kolejno należy stworzyć odpowiednią dokumentację techniczną i instrukcję obsługi. Zwieńczeniem dzieła jest wystawienie deklaracji zgodności dla maszyny oraz oznakowanie jej prawidłową tabliczką znamionową CE.

 

Oznakowanie CE, Deklaracja Zgodności WE, Certyfikat CE, Znak CE

To jest przykładowa treść, możesz ją zamienić własnym tekstem i obrazkami
Copyright ©2020 3h.pl - Import Export Solutions, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem